Zasoby wodne na świecie – co wchodzi w ich skład?

Zasoby wodne na świecie – co wchodzi w ich skład?

Co wchodzi w skład hydrosfery? Jakie są zasoby wodne planety Ziemi? Na czym polega dynamika mórz i oceanów? Czym jest sieć rzeczna, a czym lądolody? To tylko niektóre z tematów poruszonych w podręcznikach “Oblicza geografii 1”, które przygotowują uczniów szkół ponadpodstawowych do zdobycia wiedzy z geografii oraz egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Podręcznik został wydany w dwóch wersjach: podstawowej oraz rozszerzonej i jest to pierwsza część serii, z której zdobywają wiedzę uczniowie liceów i techników. 

Zasoby wodne Ziemi

Woda jest bardzo cennym zasobem naszej planety, której z roku na rok z różnych powodów zaczyna brakować. 71% powierzchni Ziemi to woda. W jej skład wchodzą otwarte zbiorniki, które pokrywają powierzchnię planety jak oceany, stawy, rzeki, morza i jeziora. Największą jej część stanowią oceany i morza. Jest to prawie 98% powierzchni. Woda ta jednak nie nadaje się do spożycia, ze względu na ilość soli w niej występującą. Woda pitna stanowi jedynie około 1% zasobów wodnych Ziemi. Wzrost liczby ludności na świecie oraz rozwijający się przemysł sprawiają, że zapotrzebowanie na wodę wciąż się zwiększa, a jej zasobów jest coraz mniej. Jakie są zagrożenia dla wód powierzchniowych? Po pierwsze są to ścieki, które odprowadza się bezpośrednio do wód. 

Co wpływa na dostępność wody? 

Co wpływa na dostępność do wody pitnej? Oto kilka przykładów:

– rolnictwo (stosowanie środków chemicznych i wypłukiwanie ich resztek do rzek)
– przemysł (wytwarzanie szkodliwych ścieków, gazów i pyłów)
– transport (wycieki paliw i spalin)
– spalanie węgla w celach grzewczych (powstanie gazów i pyłów przedostających się do atmosfery, gleby i wody)
– spalanie śmieci w gospodarstwach domowych
– brak oczyszczalni ścieków, nieszczelne szamba
– wysypiska odpadów niezabezpieczone (odpady przedostają się do wód gruntowych)

Są to powody, dla których wiele rzek, które mogłyby ułatwić dostęp do wody pitnej posiada wodę o niskiej jakości. Pomimo tego, że woda jest zasobem odnawialnym i potrafi się oczyścić, to proces ten trwa bardzo długo, dlatego warto rozważyć stworzenie większej ilości miejsc do oczyszczania wody.

 
Share